Fandom

Rock Lee's Springtime of Youth Wiki

Sexy Manly Man Technique

Redirected from Sexy Manly Man Jutsu

786pages on Rock Lee's
Springtime of Youth Wiki
Add New Page
Add New Page Talk0
Sexy Manly Man Technique
Sexy Manly Man Jutsu
Kanji

おいろけ新男の子の術

Rōmaji

Oiroke Shin Otokonoko no Jutsu

Type
Classification

Ninjutsu

Other jutsu
Parent jutsu

Sexy Man Technique

Users
Debut
Anime Debut

Episode 5

Sexy Manly Man Technique (おいろけ新男の子の術, Oiroke Shin Otokonoko no Jutsu) is Konohamaru Sarutobi's improved Sexy Man Technique.

Also on Fandom

Random Wiki